Rozporządzenie dotyczące saletry amonowej

W związku z obostrzeniami związanymi z transportem, stosowaniem i wprowadzaniem do obrotu saletry amonowej, załączamy ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 98/2013. Link...